Sweden

Industrihissar

Kuggstångsdrivna industrihissar och linhissar från Alimak används inom alla slags industrier. Dessa underlättar transporter, övervakning och service på viktiga processer inom anläggningarna. Hissarna har visat sig vara ovärderliga inom många industrier som t ex olja och gas, metall och stål, hamnar, skeppsvarv, cement- och kraftindustrin.

Industrihissar

Nya varumärken för produkter och tjänster från Alimak

Efter att Alimak och Hek gick samman år 2001 har den svenska marknadsledaren och pionjären inom vertikala transportlösningar till industri- och byggsektorerna arbetat under namnet Alimak Hek.

För att förenkla kommunikationen mot våra kunder så kommer alla produktlinjer inom bygg-, olje- & gas- samt allmän industrin att namnges och märkas "Alimak". Följaktligen kommer Hek – transport- och klätterplattformar, samt Heis-Tek – linhissar för offshoreverksamhet, att namnges och märkas "Alimak". Ambitionen är att fortsätta bygga ett starkt Alimak-varumärke och samtidigt inkludera kärnvärdena hos Hek och Heis-Tek-produkterna.

Alimak Hek lanserar nya linhissar för tuffa industrimiljöer

Alimak Hek lanserar en helt ny serie linhissar för användning i tuffa industrimiljöer. Företaget erbjuder nu ett omfattande sortiment av industrihissar med både lin- och kuggstångsdrift med ett brett utbud av korgstorlekar och kapacitet. Med korrosivitetsklass upp till C5 och kapslingsklassning upp till IP65 är de nya hissarna designade för de tuffaste tänkbara industriella miljöerna. Hissar för Ex-miljöer finns även med i utbudet.

Alimak Traction Elevators

Linhissar för tuffa industrimiljöer

ALIMAK TR-H är en serie linhissar avsedda för tuffa industrimiljöer. Hissarna ger förbättrad produktivitet och säkerhet samt minskade underhållskostnader inom många industriella applikationer. Med ytbehandling upp till korrosivitetsklass C5 och kapslingsklass upp till IP65 är de nya hissarna designade för de tuffaste tänkbara industriella miljöerna i världen.

Ex-versionen – ALIMAK TR-H Ex har utvecklats utifrån företagets gedigna erfarenhet av den första Ex-hissleveransen baserad på kuggstångsdrift, till Kuwait National Petroleum Company 1975.

ALIMAK TR-H & TR-H Ex

Lediga tjänster i Sverige

Vår ställning som världsledande tillverkare av kuggstångsdrivna hissar och arbetsplattformar, kombinerat med ett stort gensvar på företagets nya teknik- och utvecklingssatsningar gör att det finns ett stort intresse för våra produkter och tekniska lösningar.

Lediga tjänster i Sverige

Global trainee

Vi söker dig som vill vara med på en spännande utvecklingsresa genom att delta i vårt globala traineeprogram. Alimak finns representerat över hela världen och har bland annat två produktionsenheter, Skellefteå i Sverige och Changshu i Kina. Traineeprogrammet för 2020/2021 har fokus på vår verksamhet i Skellefteå. Vi letar efter en trainee som kommer att tillbringa totalt 16 månader i Sverige och Kina med att driva projekt, delta i konstruktions/utvecklingsprojekt, processutveckling, kartläggningar och lösa operativa problem. Du kommer vara på olika avdelningar som bland annat produktion, kvalitet, inköp, konstruktion- och utveckling, marknad samt ekonomi.

ALIMAK TR

Linhissar för industrimiljöer

ALIMAK TR är en serie linhissar konstruerade för att ge pålitlig åtkomst vid mindre krävande industriella applikationer. Hissen är framtagen för installation i kontorsbyggnader, lagerbyggnader och liknande inom industrier som t ex kraftgenerering, gruvor, cementfabriker samt olje- och gasindustrin.

ALIMAK TR

Alimak Hek har utökat sin lätta serie med nya HEK TPL DUBBEL MAST-plattform för transport av personal och material.

HEK TPL 2000 (D) & 1800

Kranförarhissen som tar dig till nya höjder.

Kranförarhissen som tar dig till nya höjder.
ALIMAK TCL är designad för installation på ett stort antal existerande tornkransvarumärken och kransystem och maximerar krananvändning genom tillförlitlig och smidig tillgång till kranhytten. ALIMAK TCL erbjuder enkel installation på utsidan av tornkranen, enkel eftermontering med minimala mastmodifikationer, samt bekväm och tillförlitlig tillgång för kranoperatörer, tekniker och underhållspersonal.

ALIMAK TCL

Aitik copper mine
Seven Alimak elevators for Boliden’s Aitik mine expansion

Aitik copper mine

Industrier

Hissar och arbetsplattformar från Alimak underlättar arbetet för många olika användare inom mängder av industrier på alla kontinenter över hela världen. Det finns praktiskt taget ingen arbetsmiljö som är för hög, för djup, för krokig eller för svår för de kuggstångsdrivna hissarna från Alimak.

Industrier

Biorefinery Domsjö Fabriker
Alimak elevators provide access on spray dryers for lignin

Biorefinery Domsjö Fabriker

Varupersonhiss ALIMAK SE

ALIMAK SE

Massa- och pappersindustrin

Alimak har samarbetat med massa- och pappersindustrin sedan 1966, när den första Alimak-servicehissen monterades på en kokare i Skutskär. Sedan dess har många massa- och pappersbruk över hela världen kunnat öka produktiviteten och få andra fördelar genom servicehissar från Alimak.

Massa- och pappersindustrin

Kraftindustrin

På kraftverk som drivs med kol, gas, kombinerade bränslen, återvinningsmaterial, kärnkraft, vattenkraft, vindkraft, solenergi eller något annat finns det alltid behov av att förflytta personal och material vertikalt.

Kraftindustrin

Gruvdrift

Gruvhissen från Alimak är den perfekta lösningen för uppgifter inom gruvindustrin, både ovan och under jord, till exempel i pelletsverk, smältverk, anrikningsverk och andra malmbearbetningsanläggningar.

Gruvdrift

Metall och stål

Alimak kuggstångshissar används i stor utsträckning inom metall- och stålindustrier över hela världen.

Metall och stål

Kemi

Problem med vertikala transporter inom den kemiska industrin är inget problem för Alimak som levererar de mest tillförlitliga och kraftfulla kuggstångshissarna i branschen. Lösningarna är noggrant konstruerade och tillverkade för kemiindustrin, de tar hänsyn till den ojämna driftsbelastningen inom branschen och innefattar även service samt en komplett uppsättning reservdelar med hög kvalitet.

Kemi

Cement

I närmare 30 år har Alimak hjälpt cementindustrin att bli säkrare, mer produktiv och mer lönsam. Ingen annan leverantör kan erbjuda bättre tekniska resurser, och ända från de allra tidigaste stadierna under anläggningskonstruktion till leverans och drifttagning av utrustningen erbjuder Alimak en enda lokal leverantörskälla som tar hand om allt som krävs för att få den bästa hisslösningen.

Cement

Bro- och tunnelbyggen

Att erbjuda hisslösningar för att underlätta vid service och underhåll på bropyloner är en av de svåraste utmaningarna en hisstillverkare kan ställas inför.

Bro- och tunnelbyggen

Dokument Sweden