Sweden

Alimak Hek förnyar sitt Achilles JQS certifikat

2015-04-17

Alimak Hek AB i Skellefteå har förnyat sitt Achilles JQS certifikat till och med 23 september, 2015.  

Alimak Hek förnyar sitt Achilles JQS certifikat

Alimak Hek AB är godkänd som leverantör genom Achilles sedan 1998. Achilles är ett ledande system för att kvalificera leverantörer inom olje- och gasindustrin.

Certifieringen genom Achilles JQS understryker Alimak Hek-koncernens strategi att bibehålla företagets starka positionen som leverantör av kuggstångsdrivna hisslösningar inom olje- och gasindustrin.

Sedan Alimak Hek's första leverans till en oljeplattform 1974 har ett tusental hissar levererats till olje- och gasindustrin världen runt.

För mer information om Alimak Hek inom olje- och gasindustrin, kontakta Pepe Olguin på e-post: pepe.olguin@alimakhek.com