Sweden

Nya varumärken för produkter och tjänster från Alimak

2018-10-01

Efter att Alimak och Hek gick samman år 2001 har den svenska marknadsledaren och pionjären inom vertikala transportlösningar till industri- och byggsektorerna arbetat under namnet Alimak Hek.

För att förenkla kommunikationen mot våra kunder så kommer alla produktlinjer inom bygg-, olje- & gas- samt allmän industrin att namnges och märkas "Alimak". Följaktligen kommer Hek – transport- och klätterplattformar, samt Heis-Tek – linhissar för offshoreverksamhet, att namnges och märkas "Alimak". Ambitionen är att fortsätta bygga ett starkt Alimak-varumärke och samtidigt inkludera kärnvärdena hos Hek och Heis-Tek-produkterna.

Nya varumärken för produkter och tjänster från Alimak

Breddat produktsortiment

Koncernen har fått nya tillskott som också påverkar våra varumärken. Förvärven av CoxGomyl, Manntech och Avanti i slutet av 2016 innebar att Alimak Group, Alimaks moderbolag, dubblades i storlek och utökade sitt produktsortiment. Numera erbjuder vi också heltäckande system för fasadåtkomst samt servicehissar för vindkraftverk. Förvärvet av de nämnda företagen har lett till en global omstrukturering av våra varumärken. Alla försäljningskontor kommer att gå under namnet Alimak Group, medan fabrikerna behåller namnen på de produkter de tillverkar.

 

Presentation av Alimak Service

De olika varumärkena inom Alimak Group–Alimak, Avanti, CoxGomyl och Manntech–lanserar nu en gemensam global organisation under namnet Alimak Service. Syftet är att ge världsledande produkt- och kundsupport till ägare och användare av produkter och vertikala transportslösningar från Alimak Group över hela världen.

Alimak Service har service- och supportcentra i 100 länder och 700 anställda. Genom dessa kan vi erbjuda heltäckande service, reservdelar och utbildningslösningar, så att produkterna kan hållas i drift utan problem och operatörerna kan arbeta tryggt under utrustningens hela brukningstid.

”Genom Alimak Service kommer våra kunder att fortsätta få de genuina reservdelar och den service som de förväntar sig, plus extra fördelar som större geografisk täckning, breddad kompetens och än mer tidseffektiv support”, säger Tormod Gunleiksrud som är vd för Alimak Group.

Förändringen kommer att gälla för hela sortimentet av Alimak-produkter och införs gradvis från 1 oktober 2018.