Sweden

Thialf - Enormt fartyg, massiva lyftkranar, storskaligt underhåll!

2014-08-31

I september 2013 fick vi en förfrågan från Heerema Marine Contractors om att komma med idéer på hur man skulle få åtkomst till en rad olika arbetsplatser under det planerade storskaliga underhållet av de båda kranarna ombord på SSCV Thialf - världens största kranfartyg.

Alimak bygghissar på världens största kranfartyg
Alimak bygghissar på världens största kranfartyg

Underhållsarbetet var inplanerat till september 2014 och skulle genomföras i Calandkanalen. Men i februari stod det klart att Thialf skulle anlända till varvet tidigare än förväntat, och nu har underhållsarbetet slutförts under perioden maj/juni 2014.

Thialf är Heeremas största kranfartyg och hennes siffror är onekligen imponerande:

 • Total längd: 201,6 m
 • Bredd: 88,4 m
 • Höjd från marknivå till huvuddäck: 49,5 m
 • Djupgående: mellan 11,8 m och 31,6 m
 • Huvudkranens lyfthöjd över huvuddäcket: 95 m
 • Lyftkapacitet i tandemkonfiguration: 14 200 ton

Underhållsarbetet på vardera kranen omfattade:

 • Utbyte av 166 trissor med diametrar på mellan 750 och 1600 mm. De största trissorna väger 800 kg styck.
 • För att trissorna skulle kunna bytas ut, måste alla kablar lindas upp.
 • Totalt löper åtta krankablar över trissorna. För att kunna lyfta kranarmen används två kablar, som vardera har en diameter på 60 mm och en längd på 3,6 km.
 • Huvudkranen använder fyra krankablar för att åstadkomma en total lyftkapacitet på 7100 ton.
 • Dessa lyftkablar löper vardera genom trissblocken tio gånger för att åstadkomma trisseffekten för huvudkranen.

Användning av bygghissar från Alimak Hek; 1 x Alimak Scando 450 14/32 dubbel / 4 x Alimak Scando 450 14/32 enkel hisskorg

Alimak Scando 450 -14/32 dubbel

En bygghiss med dubbla hisskorgar monterade på en specialram som är upphängd i en pelare. Åtkomst till första däck via två öppningar i väggen. Framför dessa öppningar finns en speciell extraplattform på vilken in/utgångsdörrar är monterade. Denna hiss användes för att transportera all personal från båtar till den första däcknivån på en höjd av cirka 24 meter.

Alimak Scando 450 – 14/32 enkel

På båda kranar monterades en hiss från huvuddäcket till undersidan av kranarmen, med en stoppunkt utrustad med dörrar. Höjd cirka 20 meter.

Alimak Scando 450 – 14/32 enkel

På båda kranar monterades en enkel hiss på en specialram som var upphängd i A-ramen. Ovanpå A-ramen placerades en in/utgångsplattform med dörrar. Höjd cirka 45 meter.

Arbetet genomfördes fortlöpande och nu har Thialf återigen satt kurs mot en rad olika arbetsuppgifter i olika hörn av världen.