Kurs og opplæring

Opplæringstiltakene i Alimak Gruppen består av omfattende produktkurs rettet mot folk som jobber med installasjon, bruk, eller vedlikehold av Alimak Hek-produkter.

Hvert opplæringstiltak er beregnet på å utvikle nybegynnere til dyktige operatører innen de respektive kunnskapsområdene, herunder sikkerhetsaspekter, generelt vedlikehold, og grunnleggende forståelse av gjeldende lokale forskrifter.

I tillegg til vanlige kurs, kan spesielt skreddersydde opplæringstiltak arrangeres for å møte dine spesifikke prosjektkrav.

Alle kursene kan utføres på stedet eller i din bedrift (med forbehold om at grunnleggende  standardkrav for kurs på stedet blir oppfylt), eller på et av våre treningsanlegg i Sverige (Skellefteå), Norge (Bergen), England (Rushden), Australia (Victoria), Kina (Changshu) eller USA (Houston).

Alimak Hek-kursanlegget i England er også et offisielt sertifisert IPAF-kursanlegg for arbeidsplattformer for mastklatring.

Kurs

Nedenfor er en liste over de eksisterende og tilgjengelige kursene som Alimak Hek tilbyr for tiden. For mer informasjon om et bestemt kurs, kontakt oss.

Alimak konstruksjonstaljer og industriheiser

 • Taljer – teknisk opplæring
 • Heiser – teknisk opplæring
 • Drift av kontrollsystem – brukere
 • Drift av kontrollsystem – avansert
 • Drift av kontrollsystem/A3 – Autorisert tekniker
 • SE-Ex – Sub-systemer/Componenter

Heis-Tek wireheiser

Vennligst kontakt oss vedrørende kurs innen Heis-Tek-produkter.

Champion konstruksjonstaljer og industriheiser

Vennligst kontakt oss vedrørende kurs innen Champion-produkter.

Hek-platformer og -modulsystemer

 • Brukeropplæring
 • Installasjonskurs
 • Grunnleggende elektrokurs
 • Avansert elektrokurs
 • Intstallasjonskurs for instruktører

IPAF MCWP-kurs

Bestill kurs i dag!

For mer informasjon om Alimak Hek Training Academy, eller for å bestille plass på et bestemt kurs, kontakt oss.

For direkte kontakt med et kurssted, velger du en av linkene under:

Norge
Sverige
Storbritannia
Amerika
Australia
Kina 

Utdanning

Book your place today!

For more information on the Alimak Hek Training Academy or to book your place on a particular course, contact us.