Modernisering/Oppdatering

Vårt omdømme avgjøres av påliteligheten, sikkerheten, ytelsen og eierkostnadene til våre produkter. Som et resultat av dette, er vi stolte av å kunne tilby deg "valg" for å forlenge levetiden på eksisterende utstyr når det begynner å bli slitent eller å dra nytte av å kjøpe den nyeste Alimak-teknologien som til enhver tid er tilgjengelig.

Våre programmer for utstyrsoppgraderinger og renoveringer er uten sidestykke i bransjen vår. Tilbudsspekteret omfatter:

  • Program for å bytte ut deler
  • Kontrolloppgraderinger
  • Komponentoppgraderinger
  • Skifte at utslitt utstyr.

Å forlenge levetiden på maskinen din lar deg optimalisere investeringen du har gjort over en lengre periode.

Før

Etter

Elevator Refurbishment - Before

Elevator Refurbishment - After

Skifte av utslitt utstyr

Alimak, Champion, Heis-Tek og Hek heiser og plattformer brukes ofte i utfordrende arbeidsmiljøer som kan føre til korrosjon av strukturelle nøkkelkomponenter over tid.

Selv om produktene våre leveres med beskyttende belegg som varmtdyppet galvanisering, kan tidens tann føre til forringelse av selv de best beskyttede komponentene.

Som en del av vår årlige prosedyre for undersøkelsestjenester kan vi utføre en ultralydundersøkelse av de strukturelle komponentene i utstyret ditt, for å sikre at den strukturelle integriteten oppfyller minimumsprodusentkravene.

Ultralydutstyret på Alimak lar oss ta vare på historiske målinger, slik at korrosjonshastigheten kan tallfestes med en påfølgende projeksjon for forventet levealder for komponentene. Slik kan du faktisk budsjettere på forhånd for fremtidig servicebehov.

Ultralydtestene Alimak tilby gjør at du kan estimere behovet ditt for utskiftinger.

IKKE NØL: Alimak tilbyr ultralydtester for å sikre trygg drift av utstyr fra Alimak, Champion, Heis-Tek eller Hek.

For mer informasjon om servicekontrakter, ta kontakt med din nærmeste Alimak-avdeling eller representant, eller bruk vårt kontaktskjema.

Oppussing

Langsiktig partner

Vår størrelse og finansielle stabilitet gjør oss i stand til å støtte kundene gjennom kontinuerlig investering i teknologi, utstyr, kompetanse og tjenester.