Utleietilbud

Når det gjelder transport av gods og personer til og fra prosjekter, er leietilbudet og tilknyttede tjenester fra Alimak velutviklet for konstruksjons- og industrikunder, med gode produkter og støtte for å hjelpe dem å få mest mulig ut av vertikale tilgangsbehov.

Bredt utvalg

Som en pålitelig og fleksibel partner for kunder som ønsker å leie vertikale transportsystemer og arbeidsplattformer, tilbyr vi et komplett utvalg av konstruksjonstaljer, arbeidsplattformer for mastklatring, transportplattformer og materialtaljer.

Alimak-systemer er egnet i hele konstruksjons- og industribransjen for store eller små byggeprosjekter, for nybygg, rehabilitering, broer, skipsverft, fasadedekking, murverk, isolasjon, rivning og maling.

Perfeksjonert laginnsats

På grunn av måten vårt utstyr brukes på, er samarbeidet med våre kunder like viktig som selve maskinen. Vi er enormt opptatt av å etablere et utmerket samarbeid mellom hver kunde og våre ansatte.

Hvert enkelt prosjekt har spesifikke og særskilte krav. Alle aspekter av et prosjekt, herunder sikkerhet, logistikk og prosjektering, må identifiseres, analyseres og møtes for hver ny forespørsel. Det er derfor Alimak jobber på alle nivå for å bygge gode samarbeid og partnerskap med kundene. Vi bruker samarbeidsformen for å løse problemer og gi økonomiske løsninger av høy kvalitet.

Utleietilbud

Vårt løfte

Vi jobber for å være den beste partneren for våre kunder, uavhengig av størrelse og geografisk plassering.