PolandPoland

Corleonis Sp. z o.o. S.K.A. (Distributor)

84-230 Rumia, ul. Stalowa 1,
Biuro: 84-230 Rumia, ul. Sobieskiego 14
KRS nr: 0000471989, Wydział VIII KRS w Gdańsku,
NIP: 588-215-80-64, REGON: 220155011
kapitał zakładowy: 5.664.320,00 zł
Poland

www.corleonis.pl

Contact: Mr Mariusz Błeszyński
Phone: +48 58 679-40-76

E-mail: