Utbildning

Alimak Hek Utbildningsakademi erbjuder omfattande produktutbildningsprogram som riktar sig till dig som arbetar med, installerar, använder eller utför service på Alimak Hek-produkter.

Alla utbildningsprogram är framtagna för att se till att deltagarna kan gå från att vara noviser till att bli skickliga operatörer inom respektive utbildningsområden inklusive säkerhet, allmänt underhåll och grundläggande förståelse av gällande lokala bestämmelser.

Förutom de vanliga utbildningarna och kurserna kan vi anordna skräddarsydda utbildningsprogram för att uppfylla dina specifika projektkrav.

Alla utbildningssessioner kan utföras på din arbetsplats eller på ditt företag (förutsatt att grundläggande standardkrav för utbildning på arbetsplatsen uppfylls) eller på någon av våra utbildningsanläggningar i Sverige (Skellefteå), England (Rushden), Australien (Victoria), Kina (Changshu) eller USA (Houston).

Alimak Heks utbildningsanläggning i England är också ett officiellt certifierat IPAF-utbildningscentrum för kuggstångsdrivna klätterplattformar.

Utbildningar och kurser

Nedan följer en lista över befintliga och tillgängliga utbildningar och kurser som Alimak Hek för närvarande erbjuder. Kontakta oss för mer information om varje enskild kurs.

Alimak bygghissar och industrihissar

 • Bygghissar – Teknisk utbildning
 • Industrihissar – Teknisk utbildning
 • Användning av manöversystem – Användare
 • Användning av manöversystem – Avancerat
 • Användning av manöversystem/A3 – Behörig tekniker
 • Ex-hissar – Delsystem/komponenter

Hek klätterplattformar och modulsystem

 • Användarutbildning
 • Installationsutbildning
 • Grundläggande elutbildning
 • Avancerad elutbildning
 • Instruktörsutbildning – Installation

IPAF-utbildningar och kurser för klätterplattformar

Boka din plats idag!

Om du vill veta mer om Alimak Hek Utbildningsakademi eller om du vill boka en plats på en viss kurs är du välkommen att kontakta oss.

Långsiktig samarbetspartner

Vår storlek och finansiella stabilitet gör att vi kan stödja våra kunder genom kontinuerliga investeringar i teknik, utrustning, kompetens och service.