Hissar

Centralpunkten i företaget är det välkända varumärket Alimak för kuggstångsdrivna hissar, för linhissar och för klätterplattformar. Detta varumärke representerar utrustning som är känd för högklassig och modern design, teknologisk innovation och hög kvalitet. Vårt engagemang i forskning och utveckling är anledningen till att vi har det mest moderna hissortimentet idag. Vår ambition är att erbjuda de bästa produkterna för vertikala transporter, och därmed uppfylla våra kunders höga förväntningar, samtidigt som vi fortsätter skapa nya koncept och lösningar för vertikala transporter.

Våra hissar och klätterplattformar tillverkas på moderna och effektiva produktionsanläggningar i Sverige och Kina. Vi använder toppmodern produktionsteknik som innefattar robotsvetsning, avancerade fleroperationsmaskiner, laserskärningsutrustning, automatisk kuggstångsskärning och mycket mer. Med över 70 år inom branschen vet vi också hur man ska utvärdera och välja leverantörer och samarbetspartners som klarar att leva upp till vår erfarenhet och våra krav.

År 2019 erhöll Alimak ISO 45001-certifiering. Med vårt ledningssystem kontrollerar vi alla viktiga aktiviteter för att uppnå en säker arbetsmiljö. Detta inkluderar kemikaliehantering, riskanalyser, rapportering och undersökning av tillbud och olyckor samt ledningens engagemang. Skyddsronder genomförs fyra gånger per år i verkstaden och två gånger per år på kontoret. Alla förbättringsärenden registreras och åtgärder genomförs. För att följa upp hur personalen upplever sin situation på Alimak genomförs årligen en personalundersökning där arbetsmiljön är en viktig del. Resultatet analyseras och korrigerande åtgärder vidtas i de fall där något kan förbättras.

Kvaliteten har alltid varit kännemärket för Alimak. År 1993 fick tillverkningsenheterna inom Alimak kvalitetscertifieringen ISO 9001 för konstruktion, utveckling, tillverkning och service. Sedan dess har vi omcertifierats många gånger, men vad som är ännu viktigare är att vi har integrerat och förbättrat certifieringskraven i vårt arbetssätt, så att det även omfattar våra leverantörer. Detta betyder att vi uppfyller de extrema kraven för många specialprojekt med råge, något som har verifierats många gånger om av oberoende organ som t.ex. Lloyds, DNV och ABS.

Ingenting lämnar fabrikerna utan att ha genomgått nödvändiga tester. Alla kritiska komponenter utsätts för slitagetester. Detta gäller till exempel alla fångapparater (den viktigaste säkerhetskomponenten) och dessa verifieras i en specialkonstruerad testanläggningar före leverans. Vi satsar kraftigt på att leverera lösningar som ska användas i de svåraste och mest fientliga miljöerna, där toppkvalitet är en nödvändighet.

Under år 2009 erhöll Alimak ISO 14001-certifiering. Kontinuerlig förbättring av arbetsmiljön för alla anställda vad gäller säkerhet, ergonomi, tekniska hjälpmedel, trivsel på arbetet, luft, belysning och ljudnivå, är prioriterade aktiviteter inom Alimaks produktionsanläggningar. Vi strävar oavbrutet efter att ligga före regelverk och bestämmelser, och vi arbetar aktivt med att minimera vårt miljöavtryck inom gränserna för vad som är tekniskt och finansiellt genomförbart.

Kvalitet inom tillverkningsprocessen är mycket viktigt, men det är inte tillräckligt. Utan en noggrant testad och beprövad konstruktion kan produkternas tillförlitlighet efter hand visa sig vara otillräcklig ute i verkligheten. Vikten av att erfarenhet, konstruktion och teknisk kompetens kan inte understrykas tillräckligt mycket, och det är på det här området som Alimak är oöverträffat. Våra installationer täcker in ett enormt område över hela världen – vi vet vad vi gör och varför vi gör det. Våra tekniker ute på fältet har stöd från hela den samlade kunskapsbanken från de tiotusentals installationer som redan är i drift. Säkerhet och tillförlitlighet är egenskaper som finns inbyggda i våra hissar och arbetsplattformar.

Alimak är originalet –många har försökt kopiera oss men när det verkligen gäller så är det originalet som räknas. 

Hissar

Trygghet i arbetet

Våra hissar är konstruerade, utformade och tillverkade för att ge tillförlitlighet på lång sikt samtidigt som de är mycket stryktåliga även i mycket tuffa arbetsmiljöer!