Industrier

Hissar och arbetsplattformar från Alimak underlättar arbetet för många olika användare inom mängder av industrier på alla kontinenter över hela världen. Det finns praktiskt taget ingen arbetsmiljö som är för hög, för djup, för krokig eller för svår för de kuggstångsdrivna hissarna från Alimak.

Industrier

Bygghissar

Alimak bygghissar för passagerare och material har använts i över 50 år inom alla möjliga områden. Alimak bygghissar i standardserien ger optimala vertikala transportlösningar för låga, medelhöga och höga byggnader av alla slag. Bland de typiska användningsområdena kan nämnas nybyggnation, renoveringar, glidformsarbeten vid skorstenar, vid skeppsvarv och brobyggen.

Bygghissar

Kranförarhissen som tar dig till nya höjder.

Kranförarhissen som tar dig till nya höjder.
ALIMAK TCL är designad för installation på ett stort antal existerande tornkransvarumärken och kransystem och maximerar krananvändning genom tillförlitlig och smidig tillgång till kranhytten. ALIMAK TCL erbjuder enkel installation på utsidan av tornkranen, enkel eftermontering med minimala mastmodifikationer, samt bekväm och tillförlitlig tillgång för kranoperatörer, tekniker och underhållspersonal.

ALIMAK TCL

Landmärken

Genom åren har Alimak haft möjlighet att leverera vertikala transportlösningar för uppförande, restaurering och underhåll av några av världens mest berömda landmärken.

I den här delen av Alimaks webbplats tittar vi på några av de största och ofta mest komplicerade projekt som vårt företag har varit inblandat i.

Landmärken

Industrihissar

Kuggstångsdrivna industrihissar och linhissar från Alimak används inom alla slags industrier. Dessa underlättar transporter, övervakning och service på viktiga processer inom anläggningarna. Hissarna har visat sig vara ovärderliga inom många industrier som t ex olja och gas, metall och stål, hamnar, skeppsvarv, cement- och kraftindustrin.

Industrihissar

Transportplattformar

Transportplattformar är lämpliga för vertikal transport av både personal och material på en byggarbetsplats. Dessa transportplattformar har tilläggsfunktioner och de är ett mycket effektivt och säkert alternativ till en konventionell materialhiss. Produkterna monteras med samma baskomponenter: mast, drivenhet och plattformsdäck.

Transportplattformar

Alimak har utökat sin lätta serie med ALIMAK TPL - en dubbelmastad plattformsserie för transport av personal och material.

ALIMAK TPL 2000 (D) & 1800

Materialhissar

Materialhissar passar för vertikal transport av material på byggarbetsplatser. Hissarna kan erhållas med tillval från vårt stora utbud av extrautrustning och de är ett mycket effektivt och säkert hjälpmedel vid byggarbetsplatsen. Produkterna monteras med samma baskomponenter: mast, drivenhet och plattformsdäck.

Materialhissar

Bygg

Produkterna och systemen från Alimak används för vertikala transporter vid byggandet av världens högsta byggnader, längsta broar, största industrianläggningar samt för allmän infrastruktur.

Bygg

Vårt löfte

Vi strävar efter att vara den bästa samarbetspartnern för våra kunder oavsett deras storlek eller geografiska plats.

Gruvdrift

Gruvhissen från Alimak är den perfekta lösningen för uppgifter inom gruvindustrin, både ovan och under jord, till exempel i pelletsverk, smältverk, anrikningsverk och andra malmbearbetningsanläggningar.

Gruvdrift

Contact Us

Klätterplattformar

Klätterplattformar

Olja och gas

Sedan Alimak-hissarna först gjorde entré på olje- och gasmarknaden år 1974 har vi levererat flera hundra hissar till industrin. Två faktorer driver på den här framgången:

Olja och gas