Jan 19 2022

Alimak får guldranking för sitt hållbarhetsarbete

Alimak Group Sweden har fått guldranking för sitt hållbarhetsarbete av internationellt erkända EcoVadis. Bolaget rankas bland de topp två procent av jämförbara företag som har bedömts enligt EcoVadis-metoden.  

EcoVadis är det ledande utvärderingssystemet som bedömer hur företag arbetar med hållbarhet inom miljö, arbetsförhållanden, etik samt hållbara inköp. Guldmedaljen innebär att Alimak har presterat högt i samtliga områden.

–Vi är väldigt glada och tacksamma för den här utmärkelsen som är ett bevis på att vårt mångåriga hållbarhetsarbete inom alla delar i verksamheten har gett resultat. Det här hade inte varit möjligt utan alla fantastiska kollegor som har arbetat hårt för att vi ska vara ett så hållbart företag som möjligt, säger Patrik Sundqvist, Managing Director, Alimak Group Sweden AB.

Framgångsfaktorer i utvärderingen är bland annat Alimaks användning av förnybar energi, genomförd livscykelanalys för produkter, goda arbetsförhållanden, implementering av Code of Conduct, källsortering, avskaffande av fossil uppvärmning samt att bolaget minskat koldioxidutsläppen de senaste åren.

EcoVadis-metoden bygger på internationellt antagna principer för hållbarhetsredovisning som GRI (Global Reporting Initiative), FN:s Global Compact och ISO:26000. Utvärderingen revideras även av oberoende hållbarhetsexperter.