Whistleblower

Uppförandekod

Alimak är en del av Alimak Group. Alimak Groups uppförandekod beskriver hur vi bedriver affärer på ett etiskt och ansvarsfullt sätt. Den anger de beteendeprinciper som vi följer och ger oss praktisk vägledning i våra handlingar och vardagliga affärsbeslut.

Alla anställda på Alimak Group är utbildade i uppförandekoden. Utbildning ingår i våra introduktionsprogram för nyanställda och upprepas regelbundet.

Alimak Group följer FN:s Global Compact, ett initiativ som syftar till att göra mänskliga rättigheter, rättvisa arbetsnormer, miljöansvar och antikorruption till centrala delar av de deltagande företagens verksamhet.

Besök vår företagswebbplats för att läsa mer om vår uppförandekod och rapportera överträdelser eller avvikelser.

Alimak Group Corporate Webbplats

Hör av dig för mer information eller offert

Behöver du hjälp med att välja rätt produkt för ett kommande projekt? Kontakta våra produktexperter för information om utbudet av vertikala åtkomstlösningar och en offert för att möta behoven i ditt projekt.

Begär en offert

Hitta en lokal representant

Alimak finns på sex kontinenter och använder ett globalt nätverk för att leverera vertikala accesslösningar för ett brett utbud av applikationer på bygg- och industrianläggningar runt om i världen. Ta kontakt för att hitta en lokal representant från Alimaks globala nätverk.

Sök i katalogen