Redogörelse för hantering av tillgångsdata

Denna redogörelse för hanteringen av tillgångsdata beskriver arbetssätten inom Alimak Group AB och de företag som ingår i koncernen enligt Schema A (”Alimak”, ”vi”, ”oss” eller ”våra”) avseende insamling, lagring och användning av data från Alimak Group-maskiner, produkter och övriga tillgångar som hanteras av eller på uppdrag av kunder (”tillgångar”).

Vår sekretesspolicy beskriver hur vi hanterar personuppgifter. dvs. information som kan användas för att identifiera en person.

Data vi kan samla in

Systemdata

Systemdata är information som skickas till oss genom digitala plattformar (”plattformar”), My Alimak, A3 och liknande applikationer (”appar”) och genom telematik (och liknande utrustning) (”enheter”) (vi använder termen ”digitala erbjudanden” för att kollektivt beskriva alla applikationer och enheter som vi använder), vilka kan innefatta:

Så här kan vi samla in data

Data inhämtade genom din användning av våra produkter och/eller tjänster

Vi kan samla in information om din användning av våra produkter och/eller tjänster. Exempel:

Andra sätt vi samlar in information

Vi kan också samla in annan information om dig, din enhet, eller din användning av tjänsterna på sätt som vi beskriver för dig vid insamlingstillfället eller på annat sätt med ditt samtycke. Du kan välja att inte ge oss vissa typer av information men detta kan försämra din förmåga att använda vissa av dessa produkter och tjänster.

Så här kan vi använda informationen

Vi kan använda insamlad information i bland annat följande syften:

För att tillhandahålla tjänster till dig och andra:

I andra allmänna affärssyften:

Så här kan vi dela informationen

Med undantag för beskrivningen i den här redogörelsen för hantering av tillgångsdata kan vi också dela information:

Säkerhet

Vi har implementerat rimliga organisationsmässiga, tekniska och administrativa åtgärder avsedda att skydda information inom vår organisation. Tyvärr kan inga system för informationsöverföring eller datalagring garanteras vara 100 % skyddat. Om du har anledning att tro att ditt samarbete med oss inte längre är säkert (till exempel om du känner att säkerheten på ditt konto har försämrats) vill vi att du omedelbart meddelar oss via ”Kontakta oss” nedan.

Uppdateringar av vår redogörelse

Vi kan ändra den här redogörelsen om hantering av tillgångsdata vid valfri tidpunkt utan föregående meddelande. Markeringen ”SENAST UPPDATERAD” överst på den här sidan visar när redogörelsen om hantering av tillgångsdata uppdaterades senast.

Under alla omständigheter kommer vi alltid att samla in, använda och dela data i enlighet med gällande lagar och föreskrifter.

Schema A

Företag inom Alimak Group

Om du har frågor eller behöver mer information

Om du har frågor om den här redogörelsen ber vi dig kontakta oss via e-post på adressen privacy@alimakgroup.com eller via vanlig post på adressen nedan:

Alimak Group AB (publ)
Att: Global Data Protection Manager
Blekholmstorget 30 
111 64 Stockholm, Sverige

Senast uppdaterad: 9 januari 2024