GRAINCORPS ANLÄGGNING FÖR SPANNMÅLSHANTERING

Queensland, Australien

Projektdetaljer

Plats

Queensland, Australien

Industri

Spannmål

Hämta fallstudie

Alimak återställer en industrihiss med lång service för Graincorps spannmålsanläggning

Alimaks servicetekniker identifierar och byter ut 70 m av korroderad mast och en basram för att förlänga livslängden för en 26-årig underhållshiss. På grund av närheten till kraftledningar och det trånga utrymmet krävdes en smart lösning för att utföra mastrenoveringen. 

Anläggningar för bearbetning av spannmål 

Graincorp grundades 1916 och driver sju silor för export av bulkspannmål i östra Australien med en sammanlagd kapacitet på hela 20 miljoner ton. Anläggningen hanterar vete, korn, raps, kikärter och durra som levereras via vägnätet eller Graincorps omfattande järnvägsnätverk, och hanterar mer än 5 miljoner ton spannmål årligen.  

Åtkomst för underhåll 

Graincorps Gladstone-anläggning, som installerades 1986, använder sig av en Alimak-kuggstångshiss för transporter till de sju stannplanen i deras 70 m höga spannmålssilo. Alimak-hissen, som är en kritisk del av utrustningen i anläggningen, gör det möjligt för underhållspersonal att komma åt högre nivåer för nödvändigt underhåll och service. Hissen möjliggör också snabba och säkra transporter vid nödsituationer. 

Service identifierar korrosion i masten  

Efter en serviceinspektion på plats identifierade Alimak irreparabla frätande skador som hade inträffat på basmasten, basramen och en mastsektion som var belägen 25 m upp på silon. Skadorna på de båda sektionerna gick inte att reparera och lösningen var att demontera och byta ut hela den 70 meter höga masten och basramen. 

På grund av kraftledningar i närheten av silon kunde Alimak inte vinkla en kran tillräckligt nära för att demontera hissmasten. Utan en kran kunde mastsektioner inte manövreras över kraftledningarna. En tillfällig frånkoppling av ledningarna skulle resultera i att Graincorps hela järnvägssystem i Queensland stängdes av.  

En smart lösning 

För att byta ut den skadade masten konstruerade och installerade Alimak en unik vinsch som möjliggjorde att masten kunde demonteras och bytas ut manuellt. Fäst vid Alimak-hisskorgen kunde Alimak-vinschen haka fast varje mastsektion individuellt och vinkla sektionen mot hisskorgens tak. Operatörerna kunde sedan använda själva hissen för att leverera varje sektion till marken.  

På detta sätt demonterades var och en av 49 mastsektionerna på Gladstone-silon manuellt, och samma process användes i omvänd ordning för att montera den nya masten. Alimak arbetade i nära samarbete med Graincorp under hela projektets varaktighet och tillhandahöll teknisk och elektrisk support samt riggningssupport. 

Den nya masten för Alimak-kuggstångshissen har varit i drift vid Gladstone-anläggningen sedan maj 2012, vilket ger dess operatörer åtkomst till de sju stannplanen på silon. Alimaks manuella vinschmetod kan komma att användas i framtida projekt där begränsningar i utrymmet gör det svårt att använda en kran. 

DETALJER

Plats: Graincorp anläggning för spannmålshantering, QLD, Australien

Installationsår: 1986

Tillämpning: Spannmålsanläggning, hissåtkomst

Hisstyp: Alimak Scando 10/19

Antal stannplan: 7

Kapacitet: 1 000 kg

Hisskorgsstorlek: 1,9 m x 1,2 m

Hastighet: 0,65 m/sec

Lyfthöjd: 70 m

GALLERI

Kontakta oss för mer information eller en offert

Behöver du hjälp med att välja rätt produkt för ett kommande projekt? Kontakta våra produktexperter för information om vårt utbud av lösningar för vertikala transporter och en offert som möter behoven i ditt projekt.

 

 

Request a Quote

Hitta en lokal representant

Alimak finns på sex kontinenter och använder ett globalt nätverk för att leverera lösningar för vertikala transporter för en rad olika tillämpningar på bygg- och industrianläggningar runt om i världen. Kontakta oss för att hitta en lokal representant från Alimaks globala nätverk.

Search Directory