Strömsör

Skellefteå, Sverige

Projektdetaljer

Plats

Skellefteå, Sverige

Industri

Byggindustri

Hämta fallstudie

Alimaks klätterplattformar underlättar fasadarbete vid ett hållbart byggprojekt i norra Sverige

Den senaste utvecklingen i stadsdelen Strömsör ligger vid älven i centrala Skellefteå. Här byggs ett helt nytt bostadsområde med över 200 lägenheter, gröna gator, parkeringshus och kontor. 

 I takt med att befolkningen i Skellefteå ökar finns det ett större behov av nya bostäder. Bostadsområdet Strömsör växer vilket skapar behov av bostadsexploatering. Byggandet har påbörjats med ett projekt med 100 nya bostadsrättslägenheter och 118 hyreslägenheter.  

Strömsör sträcker sig från E4:an österut längs Skellefteälvens norra sida. En stadsmiljö skapas där gårdar och hus kommer att blandas med gröna stråk, vilket ger en naturligt behaglig miljö i harmoni med älven. Området kompletteras av ett parkeringsgarage och en sju våningar hög kontorsbyggnad som vetter mot älven.  

Strömsör kommer att präglas av ett tydligt fokus på hållbarhet. Avfallshantering, vattenförsörjning och energianvändning har särskilt beaktats under hela planeringen och byggprojektet. Hårda miljökrav ställs också på materialval, fuktskydd och ventilation.  

Projektet bygger på ett samarbete mellan Skellefteå kommun och tre lokala fastighetsägare.  

OM KLÄTTERPLATTFORMARNA  

Alimaks uthyrningspartner Ramirent ansvarar för leveransen av all byggutrustning för projektet, inklusive utrustning för vertikala transporter från Alimak. 

 Hållbarhet har varit en av de högsta prioriteringarna i projektet, och Alimaks effektiva lösningar för vertikala transporter valdes för att spara energi under hela byggfasen.  

Alimaks MC 650-klätterplattform används på arbetsplatsen för murning och fasadbeklädnad. MC 650 är Alimaks senaste innovation inom robusta klätterplattformar. Plattformen ståtar med längder på upp till 19,4 m i en enkelmastkonfiguration och upp till 41,8 m i en dubbelmastkonfiguration och har hög nyttolastkapacitet även på de längsta plattformarna. Den maximala nyttolasten är inte mindre än 3 630 kg med en mast och 7 240 kg med dubbla master. Med ett mobilt chassi och en fristående struktur på upp till 22 m utomhus är det snabbt och enkelt att komma igång med fasadarbeten. Den låga lastpositionen på 1,2 m med ett fundament och 1,5 m med ett mobilt chassi gör det enkelt att lasta arbetsplattformen på marknivå. Den höga kapaciteten och mångsidigheten hos MC 650-plattformen ökar produktiviteten och gör arbetet mer kostnadseffektivt.  

Förutom Alimaks klätterplattformar har även två Alimak-bygghissar använts på byggarbetsplatsen för att transportera arbetare och material. 

GALLERI

Kontakta oss för mer information eller en offert

Behöver du hjälp med att välja rätt produkt för ett kommande projekt? Kontakta våra produktexperter för information om vårt utbud av lösningar för vertikala transporter och en offert som möter behoven i ditt projekt.

 

 

Request a Quote

Hitta en lokal representant

Alimak finns på sex kontinenter och använder ett globalt nätverk för att leverera lösningar för vertikala transporter för en rad olika tillämpningar på bygg- och industrianläggningar runt om i världen. Kontakta oss för att hitta en lokal representant från Alimaks globala nätverk.

Search Directory