Wingfield asfaltanläggning

SA, Australien

Project Details

Location

SA, Australien

Industry

Cementindustri

Download Case Study

Australiens första industriella Alimak SC-45-hiss installerades i Downers nya Wingfield-asfaltsanläggning

Australiens första kuggstångsdrivna Alimak SC-45-industrihiss installerades på Downers nya toppmoderna Wingfield-asfaltanläggning. Alimak arbetade i nära samarbete med Downer och konstruerade SC-45-hissen så att den passade anläggningens förkonstruerade vertikala hisschakt.

EN ASFALTANLÄGGNING SOM ÄR FÖRST AV SITT SLAG

Byggandet av Downer Infrastructures anläggning för asfaltstillverkning i Wingfield avslutades i juni 2013, och den nya anläggningen är utformad för att ersätta två 40 år gamla anläggningar som närmar sig slutet av sin livslängd.

Tillverkningsanläggningen är den första av sitt slag utanför Europa och utgör en ny referenspunkt för asfalttillverkning i Australien, med den senaste återvinnings- och processtekniken för att minska energiförbrukningen, minska utsläppen av växthusgaser och minska Downers koldioxidavtryck. Den nya Wingfield-anläggningen i Adelaide i södra Australien kommer att ha kapacitet att producera asfaltblandningar med upp till 75 % återvunnet asfaltbeläggningsmaterial (återvunnen väg).

TILLHANDAHÅLLA TRANSPORTER TILL BETONGANLÄGGNINGEN

I augusti 2013 slutförde Alimak installationen och drifttagningen av en industriell Alimak SC-45-kuggstångshiss i tillverkningsanläggningen. Alimak SC-45-hissen är installerad i betonganläggningen och tillhandahåller transporter av personal och material till de fem planen i fabriken, vilket minskar kraven på kranlyft och förbättrar säkerheten i anläggningen.

UPPFYLLA KRAVEN SOM STÄLLS FÖRE PROJEKTERING

Vid utformningen av Wingfields asfaltanläggning anlitade Downer det europeiska företaget Amman Group, som specialiserat sig på utformning och konstruktion av standardiserade anläggningar för blandning av asfalt. Eftersom anläggningens struktur utformades efter en mall, specificerades endast en liten 500 kg materialhiss i den ursprungliga designen.

Alimaks utmaning var att passa in en Alimak-industrihiss, som kan transportera material och personal, i designen av det ursprungliga hisschaktet. Alimak konstruerade hissen för att uppfylla alla beräkningar av strukturella belastningar för den förkonstruerade 500 kg-hissen, samtidigt som man säkerställde överensstämmelse med Australiens hisstandarder (AS 1735: del 9).

DEN FÖRSTA ALIMAK SC-45 I AUSTRALIEN

För att uppfylla kraven valdes Alimaks SC-45-industrihiss. Hissen var den första SC-45 som installerades i Australien och den valdes av flera skäl:

  1. Kapaciteten på 1 300 kg skulle komma att minska kraven på kranar vid lyft av reservdelar i anläggningen;
  1. Hisskorgsstorleken på 1,4 x 2,4 m skulle rymma en bår för nödsituationer, vilket förbättrar säkerheten på platsen och räddningsinsatserna;  
  1. Flexibiliteten i konstruktionen av SC-45-hissen gjorde att den enkelt konfigureras för att passa kraven och belastningsberäkningarna.
ETT SYSTEM MED “VIRTUELLT SCHAKT”.

Alimak SC-45 är baserad på en design som passar de flesta tillämpningar och är perfekt lämpad för installation i nya anläggningar och för eftermontering i befintliga strukturer. För att uppfylla de strukturella belastningsberäkningarna för 500 kg-hissen utformade Alimak förankringarna för SC-45-hissen så att den befintliga strukturen inte belastades med mer än 6 kn.

Alimak använde Wingfield-fabrikens befintliga trapphus för att fästa mastförankringarna och väggfästena, medan ett vertikalt rör gjorde det möjligt att placera hissen längre bort från planen för att få bättre åtkomst. Det är detta unika system med virtuell schakt som gör att SC-45-hissen kan installeras snabbt, med minimalt arbete i den befintliga infrastrukturen.

EN TRANSPORTLÖSNING FÖR ALLA VÄDERFÖRHÅLLANDEN

Även om en stor del av Downers anläggning för tillverkning av asfalt i Wingfield är automatiserad, utförs rutinunderhåll och inspektion av utrustningen dagligen. Alimaks SC-45-industrihiss tillhandahåller ett säkert sätt för transporter till de övre nivåerna i betongfabriken i alla väderförhållanden och minskar antalet kranlyft på plats för att flytta reservdelar och utrustning.

HISSDETALJER

Plats: Wingfield asfaltanläggning, SA, Australien

Produktmodell: ALIMAK SC-45

Tillämpning: Asfaltanläggning, underhållshiss

Kapacitet: 1 300 kg

Hisskorgsstorlek: 1,4 m x 2,4 m

Hastighet: 0,6 m/sek.

Lyfthöjd: 24 m

Alimak är global marknadsledare och pionjär inom design och tillverkning av lösningar för vertikala transporter inom industri- och byggbranschen. Företaget tillhandahåller högkvalitativa kuggstångshissar, linhissar, bygghissar och arbetsplattformar. Alimak har en väletablerad global plattform för försäljning, service och distribution i mer än 90 länder med stark marknadsnärvaro. Företaget har en stor global installerad bas med över 23 000 enheter som ger unik kunskap om alla industriella tillämpningsområden. Alimak grundades 1948 och har över 1 200 anställda över hela världen. Alimak är en del av Alimak Group som har sitt huvudkontor i Stockholm, Sverige.

GALLERI

Kontakta oss för mer information eller en offert

Behöver du hjälp med att välja rätt produkt för ett kommande projekt? Kontakta våra produktexperter för information om vårt utbud av lösningar för vertikala transporter och en offert som möter behoven i ditt projekt.

 

 

Request a Quote

Hitta en lokal representant

Alimak finns på sex kontinenter och använder ett globalt nätverk för att leverera lösningar för vertikala transporter för en rad olika tillämpningar på bygg- och industrianläggningar runt om i världen. Kontakta oss för att hitta en lokal representant från Alimaks globala nätverk.

Search Directory