Jun 25 2024

Uppnå högre produktivitet med Alimak MC 450 mastklättringsarbetsplattform

Alimak MC 450 representerar innovation och effektivitet i mastklättringsarbetsplattformar. Denna modell exemplifierar en perfekt blandning av styrka, mångsidighet och användarvänlig design, vilket gör den oumbärlig för olika bygg- och renoveringstillämpningar.

Nyckelfunktioner

Robust design och överlägsen byggkvalitet
Alimak MC 450 är byggd med högkvalitativa, galvaniserade konstruktionsmaterial, vilket säkerställer hållbarhet och överensstämmelse med de senaste säkerhetsstandarderna. Den här robusta designen klarar avsevärda laster, med en maximal nyttolastkapacitet på 2 500 kg (5 512 lbs) för en enkel mast och 5 500 kg (12 125 lbs) för en dubbelmastkonfiguration.

Flexibel och anpassningsbar plattform
En av MC 450:s utmärkande egenskaper är dess anpassningsbara plattformsstorlek. Plattformslängden kan variera från 4,2 meter (13'9") till 10,2 meter (33'5½") för enstaka konfigurationer och upp till 30,2 meter (99') för tvillingkonfigurationer. Denna flexibilitet, i kombination med justerbara bredder, gör att den kan möta de specifika behoven i olika projekt.

Förbättrad produktivitet
Alimak MC 450 ökar produktiviteten avsevärt genom att transportera personal och material till höjder på upp till 200 meter (656 fot) med 8 till 9,6 meter per minut (26 till 32 fot per minut). Denna förmåga säkerställer att verktyg, utrustning och en hel dags produktion kan lyftas till arbetsnivå på en enda resa, vilket minskar stilleståndstiden och ökar driftseffektiviteten.

Säkerhet och ergonomi
Säkerhet är av största vikt i Alimaks designfilosofi. MC 450 följer de strängaste säkerhetsstandarderna, med ett pålitligt kontrollsystem och ergonomisk funktion. Plattformen är utformad för att användas som arbetsplattform för att utföra arbeten på fasaden, såsom murning, fasadbeklädnad och fönsterinstallationer. Det hjälper till att säkerställa att tunga verktyg och material alltid finns inom räckhåll. Frånvaron av obstruktiva ställningsstolpar ökar sikten och tillförlitligheten, vilket skapar en säkrare och bekvämare arbetsmiljö.

Kostnadseffektivitet
Driftseffektivitet är en central fördel med MC 450. Den logistiska lättheten som denna arbetsplattform erbjuder leder till betydande kostnadsbesparingar. Det är ett effektivt och ergonomiskt alternativ till byggnadsställningar för arbete på fasaden av en struktur, vilket ger ökade säkerhetsnivåer. Det minskar behovet av flera resor och minimerar avbrott, vilket leder till lägre driftskostnader och högre produktivitet.

Tekniska specifikationer

  • Plattformslängd: 4,2 – 10,2 m (enkel) / 7 – 30,2 m (tvilling)
  • Plattformsbredd: 1,2 – 2,2 m
  • Lastkapacitet: 1 750–2 500 kg (enkel) / 750–5 500 kg (dubbel)
  • Max lyfthöjd: 200 m
  • Lyfthastighet: 8 / 9,6 m/min
  • Motorkapacitet: 1 x 4 kW (enkel) / 2 x 4 kW (tvilling)
  • Strömförsörjning: 400 V / 50–60 Hz

Alimak MC 450 representerar ett transformativt framsteg inom arbetsplattformar för mastklättring. Konstruerad med en robust design och anpassningsbara konfigurationer erbjuder den betydande produktivitetsförbättringar, vilket gör den exceptionellt lämpad för lätta till medelstora konstruktionsapplikationer. Med betoning på säkerhet, ergonomisk effektivitet och kostnadseffektivitet är MC 450 strategiskt utformad för att möta de rigorösa kraven från samtida byggprojekt, och levererar en pålitlig och effektiv alternativ lösning till byggnadsställningar.

Kontakta oss för att lära dig mer om Alimak MC 450-serien eller besök vår produktsida.