Jun 03 2022

Alimak industrihissar ökar säkerheten i hamnar och varvsindustrin

Säkerheten är av största vikt i hamnar och varvsmiljöer där tung rörlig utrustning är framträdande. Alimaks industrihissar hjälper till att främja säker verksamhet genom att minska riskerna med personal som klättrar i stegar under svåra förhållanden. Installationen av en Alimak industrihiss minimerar riskerna med fall och kör effektivitet. Studier har faktiskt visat att Alimaks hissar kan minska kranstoppen med 25 %.

Alimaks industrihissar används ofta i en rad applikationer inom hamnar och varvsindustrin, inklusive transport av passagerare till toppen av en containerkran med hög hastighet, samt möjliggör snabb åtkomst till viktiga krankomponenter och maskiner för underhåll och reparationer .

Exempel på applikationer inkluderar användning på:

  • Ship-to-shore kranar
  • Fartygslossare
  • Mobila hamnkranar
  • Rälsmonterade portalkranar
  • Gummitrötta portalkranar
  • Torrdockar
  • Goliat-kranar
  • Silos
  • Lager

Alimak-hissar kan enkelt installeras på vilken krankonstruktion som helst och är det perfekta alternativet för eftermontering och underhåll. Alimak har deltagit i en lång rad moderniseringsprojekt. Minskad stilleståndstid ökar också vinsten när ett tillförlitligt och konsekvent driftflöde inte hindras av stillestånd och reparationer.

Alimaks industrihissar används över hela världen för att förbättra säkerheten och avsevärt förbättra effektiviteten från små skeppsvarv till livliga hamnar som Koreas hamn i Pusan. 18 Alimak SE 450 FC-hissar har installerats i Koreas mest trafikerade hamn för att säkert komma åt kranarnas förarhytter. Flödeseffekten av att öka produktiviteten och säkerheten i en hamn som tar emot cirka 50 000 fartyg årligen är betydande.

Introduktionen av en Alimak SE kuggstångs- och kugghiss var avgörande för att förbättra säkerheten för Williamstown Shipyard på Nelsons Pier, Melbourne. Hissen ger nöd- och båråtkomst som det primära sättet att få tillgång till skroven på dockade fartyg.

Alimak fortsätter att vara betrodd över hela världen för att tillhandahålla vertikala accesslösningar för hamnar och varvsindustrin , på grund av dess robusta prestanda och exceptionella säkerhet.