May 23 2024

Öka säkerheten på byggplatsen med Alimaks AliCalc Online-verktyg

AliCalc, Alimaks avancerade onlineverktyg, fortsätter att sätta standarder för platssäkerhet genom exakta kraftberäkningar för bygghissinstallationer. Skräddarsydd för ägare och operatörer av Alimak-hissar, förenklar AliCalc komplexa beräkningar med sitt användarvänliga gränssnitt och stödjer både SI- och Imperial-enheter för global applikation. Användare kan enkelt konfigurera hissar för att matcha specifika förhållanden på plats genom att välja mellan olika lyfttyper, maststorlekar och väsentliga funktioner som dörrtyper och motorhastigheter.

AliCalc är inte bara ett verktyg för beräkningar; det är en trygghetskamrat. Den tillgodoser olika installationsscenarier, inklusive inomhus- och utomhusinställningar och varierande vindförhållanden. Dess unika förmåga att justera draghöjder och basnivåer säkerställer att varje installation är skräddarsydd för maximal säkerhet och effektivitet, vilket ger ägare och operatörer av Alimak-hissar sinnesfrid.

Avancerad rapportering och beslutsstöd
En av AliCalcs utmärkande egenskaper är dess förmåga att generera detaljerade och lättförståeliga PDF-rapporter" PDF-rapporter. Dessa rapporter beskriver alla relevanta konfigurationsdata, vindöverväganden och beräknade krafter, avgörande för att säkerställa driftsäkerhet och uppfylla regelefterlevnad. AliCalcs precision tillåter användare att fatta välgrundade beslut när de installerar Alimak bygghissar, vilket är avgörande för att justera anslutningspunkter och bedöma miljöpåverkan. Detta säkerställer att höga säkerhetsstandarder upprätthålls i alla verksamheter.

Kontinuerlig innovation och tillgänglighet
AliCalc stöder olika Alimak-hissar och hanterar standardkonfigurationer. Som en del av Alimaks engagemang för kontinuerlig innovation uppdateras AliCalc regelbundet för att förbättra dess kapacitet och användarupplevelse. Vi strävar efter att tillhandahålla innovativa digitala verktyg som förbättrar operativ effektivitet och prioriterar säkerhet för våra kunder och slutanvändare.

AliCalc är tillgängligt för Alimak anläggningsmaskiner och kan nås online via My Alimak, vår kundportal. Det ger en robust plattform för att effektivt planera och utföra säkra lyftoperationer. För dem som vill maximera sin operativa förmåga samtidigt som de garanterar högsta säkerhetsnivåer, erbjuder AliCalc en viktig lösning.

AliCalc är ett verktyg bland många digitala tjänster i My Alimak-plattformen, en skräddarsydd webbaserad portal utvecklad av Alimak Group för att förbättra en säker och effektiv användning av Alimak byggprodukter. Fjärrövervakningsportalen ger användarna uppdaterad information om deras Alimak-anläggningsutrustning.

Kontakta oss idag för att lära dig mer om AliCalc.