Jun 16 2023

Hur My Alimak revolutionerar branschen för vertikala accesslösningar

My Alimak revolutionerar utnyttjandet av Alimaks vertikala accesslösningar för byggbranschen genom att bland annat utnyttja värdefull data som genereras av utrustning för att höja prestandan. Alimaks exceptionella prestation inom digitalisering uppmärksammades nyligen och fick det prestigefyllda IAPA-priset i kategorin digital utveckling för kundportalen My Alimak. Detta erkännande understryker Alimaks engagemang för innovation och förmåga att tillföra transformativa lösningar till branschen.

I den här artikeln utforskar vi nyckelfunktionerna i My Alimak, och visar hur denna lösning representerar ett anmärkningsvärt framsteg för den vertikala accessindustrin.

Vad är min Alimak?

Min Alimak är en ovärderlig resurs för företag som använder Alimak byggprodukter. Utvecklad av Alimak Group, den online-webbaserade portalen förser användare med uppdaterad information om Alimak anläggningsutrustning för att förbättra den säkra och effektiva användningen av Alimaks produkter.

My Alimak använder fjärrövervakning av de avancerade ALC-systemen i Alimaks produkter. Den är integrerad i alla anslutna Alimak bygghissar utrustade med banbrytande hårdvara. Portalen låter flera användare komma åt den samtidigt från olika plattformar, vilket säkerställer datasäkerhet genom tvåfaktorsautentisering.

Vilken information tillhandahåller My Alimak?

My Alimak erbjuder en rad funktioner för att förbättra hanteringen och driften av Alimak-hissar. Användare kan få tillgång till allmänna specifikationer, driftinformation i realtid och varningar för fjärrdiagnostik. Plattformen ger också platsspårning, tillgång till teknisk dokumentation och ett avancerat beräkningsverktyg för reaktionsstyrkor. Dessutom kan användare integrera BIM-modeller, analysera hissens användning, hitta reservdelar online och få tillgång till utbildningar för Alimak-produkter.

Med My Alimak har användarna en heltäckande lösning som effektiviserar hisshanteringen och förbättrar effektiviteten. Genom att utnyttja plattformens funktioner kan både användare och ägare optimera bygglogistiken, minimera stilleståndstider, öka säkerheten och få tillgång till värdefull data och resurser på ett användarvänligt sätt. My Alimak ger användarna de verktyg och information som krävs för att manövrera Alimak-hissar effektivt.

Hur förbättrar My Alimak diagnostiken?

Min Alimak kan omedelbart varna användare om eventuella upptäckta problem i utrustningen, vilket möjliggör fjärrdiagnostik. Data som presenteras av My Alimak kan indikera problem som är lätta att lösa.

Om reparationer krävs kan My Alimak-portalen vägleda användare till reservdelar online och hjälpa till att lösa problemet. Dessutom finns omfattande dokumentation, inklusive tekniska detaljer och manualer, lättillgänglig för att öka användarnas förståelse för utrustningens funktionalitet.

Lär dig mer om My Alimak .