Projektdetaljer

Plats

Offshorefartyg

Industri

Marin industri

Hämta fallstudie

Den första Alimak-hissen på supportfartyg för offshoreindustrin med rörelsekompenserad landgång

Den första Alimak-hissen på supportfartyg för offshoreindustrin med rörelsekompenserad landgång

Alimak har levererat en hiss för fundamentet till ett nytt rörelsekompenserat W2W-system (Walk-to-Work) på ett supportfartyg med namnet Vos Start. Alimak-hissen garanterar tillförlitlig överföring av grupper och deras material mellan fartyget och vindkraftverken.

Den kuggstångsdrivna Alimak-hissen används för att tillhandahålla enkla och snabba transporter av arbetare och material från det nya offshorefartygets huvuddäck, lagerdäck och en rörelsekompenserad landgång. Landgången leder arbetare mellan fartyget och vindkraftverk eller plattformar till havs för service- och underhållsarbete. Det nya fartyget Vos Start har nyligen mobiliserats med den senaste tekniken för rörelsekompenserade landgångar vid Damens fartygsreparationsverkstad i Amsterdam. Det är ett supportfartyg för undervattensarbete specialbyggt för att stödja offshoreverksamhet inom industrin för förnybara energikällor och W2W-projekt (walk-to-work) inom olje- och gasindustrin.

Landgångssystemet innehåller ett åtkomsttorn där Alimak-hissen är installerad, vilket ger en steglös åtkomst. Det justerbara fundamentet ger full flexibilitet när det gäller stannplanshöjder.

Landgångssystemet inklusive Alimak-hissen har tillhandahållits av Barge Master och Bosch Rexroth – ett unikt system som möjliggör tillförlitlig och effektiv överföring av personal och last oavsett hur svåra väderförhållandena är.

FALLSTUDIE

Oavsett hur svåra väderförhållandena är garanterar Alimak-hissen en tillförlitlig transport av personal och material mellan fartyget och vindkraftverken.

PROJEKTETS UTMANINGAR

Med utgångspunkt från de normala kraven för ett offshorefartyg så som rullning och stampning samt offshore-krav, hade Alimak tre stora utmaningar i projektet: för det första måste hissens översta stannplan vara variabelt, för det andra var utrymmet i schaktet begränsat och för det tredje var tidslinjen för att slutföra installationen, testningen och driftsättningen på själva fartyget snäv. Alimak tog fram strategiska tekniska lösningar för att med lätthet hantera alla utmaningar.

Hissens översta stannplan varierar beroende på höjden på det vindkraftverk eller den offshoreplattform som ska betjänas, vilket gör att hisskorgen stannar på exakt samma nivå som den rörelsekompenserade landgången.

Fartyget överlämnades till slutanvändaren i augusti 2017 för sitt första jobb med logistikstöd, boende och walk-to-work-tjänster under konstruktionen av en havsbaserad vindkraftspark i Irländska sjön.

Alimaks kuggstångshiss påverkas inte av rullning, hävning och stampning och konstruktionen är väl lämpad för marina miljöer. Dessa fördelar och den smala installationsprofilen gör Alimaks marina hiss lämplig för dessa förhållanden. Alimak marina hissar är utformade för de tuffaste miljöerna på planeten och har en förväntad livslängd på minst 30 år med regelbundet underhåll.

HISSDETALJER

Plats: Supportfartyg för offshoreindustrin

Tillämpning: Rörelsekompenserad landgång

Hisstyp: ALIMAK SE 2000 FC

Kapacitet: 2 000 kg

Hisstorlek (B x L x H): 1,3 x 2,2 x 2,1 m

Hastighet: 0,6 m/s

Lyfthöjd: ~20 m (variabel)

GALLERI

Kontakta oss för mer information eller en offert

Behöver du hjälp med att välja rätt produkt för ett kommande projekt? Kontakta våra produktexperter för information om vårt utbud av lösningar för vertikala transporter och en offert som möter behoven i ditt projekt.

 

 

Request a Quote

Hitta en lokal representant

Alimak finns på sex kontinenter och använder ett globalt nätverk för att leverera lösningar för vertikala transporter för en rad olika tillämpningar på bygg- och industrianläggningar runt om i världen. Kontakta oss för att hitta en lokal representant från Alimaks globala nätverk.

Search Directory