Jun 26 2024

Andra Alimak industrihissinstallation på Svanen Kranfartyg

Alimak har återigen visat sin tekniska skicklighet genom att installera en andra industrihiss på Svanen kranfartyg, vilket förbättrar dess enorma kapacitet. Detta nya tillskott stödjer fartygets 25 meter långa förlängning och höjer dess höjd från 80 till 105 meter. Svanen, känt som världens största kranfartyg, har en lyftkapacitet på 5 705 ton. Denna expansion förbättrar operativ effektivitet och ökar säkerheten och tillgängligheten i utmanande offshoremiljöer.

Alimaks expertis inom vertikala accesslösningar exemplifieras väl av arbetet med Svanen. Den första hissinstallationen innebar betydande utmaningar på grund av fartygets unika strukturella krav och de extrema offshoreförhållanden som det står inför. Teamet var tvungen att noggrant planera och implementera en lösning för att motstå de kraftfulla krafter som utövas under tunga lyft och ogynnsamma väderförhållanden.

Avancerade säkerhets- och prestandafunktioner
Hisssystemen som Alimak utvecklat för Svanen är designade för att klara de intensiva driftkraven i marin miljö. Dessa hissar använder speciella bultar och monteringsmetoder för att förbättra stabiliteten och säkerheten, även under belastningen av att lyfta massiva strukturer som vindkraftsbaser. Alimaks standardlösningar för tuffa marina förhållanden, såsom SE 500-hiss, inkluderar extruderade väggpaneler av aluminium med bilstödramar och varmförzinkade mastsektioner i stål. Alla elskåp och landningskontrollboxar är gjorda av rostfritt stål, och valfria bilar i rostfritt stål finns tillgängliga för att säkerställa hållbarhet och motståndskraft mot tuffa miljöer.

Efterlevnad och innovation
Alimaks engagemang för efterlevnad och innovation exemplifieras i arbetet med Svanen. Att uppfylla de rigorösa standarderna för Lloyds klassificering var inte bara en formalitet utan en grundlig process som involverade omfattande riskbedömningar och nära samarbete med tillsynsorgan. Detta noggranna tillvägagångssätt säkerställer att hissarna uppfyller säkerhetsföreskrifterna och tänjer på gränserna för vad som är möjligt inom marin hissteknik.

Ökad operativ effektivitet
Tillägget av den andra Alimak-hissen ökar Svanens operativa effektivitet avsevärt. Denna nya installation gör att besättningsmedlemmar kan röra sig snabbt och säkert över fartygets utökade höjd, vilket underlättar smidigare operationer och underhållsuppgifter. Denna förbättring är avgörande för att upprätthålla fartygets produktivitet, särskilt i krävande driftsmiljöer.

Den framgångsrika installationen av den andra hissen på Svanen kranfartyg lyfter fram Alimaks innovativa och pålitliga lösningar för vertikal åtkomst. Denna förbättring visar Alimaks roll i att utveckla marin infrastruktur, vilket säkerställer att världens största kranfartyg fungerar säkert och effektivt på nya höjder.

Kontakta oss för att diskutera dina krav på tillträde till havs och till havs.