Feb 08 2023

Fördelarna med att investera i en industrihiss

Alimak industrihissar är eftertraktade för sin robusta och pålitliga design en hållbar vertikal åtkomstlösning med tillgängliga modeller för att möta de specifika behoven hos en rad industrier och miljöer.

Industriella hissar transporterar effektivt passagerare och material till kritiska upphöjda områden på industriplatser, vilket eliminerar behovet av trappor, vilket ökar säkerheten och produktiviteten.

Det finns många fördelar att tänka på när du bestämmer dig för att investera i en industrihiss.

Ökad produktivitet

Industriella hissar använder dragkraft eller kuggstångsteknik, vilket möjliggör snabb och enkel transport av tunga laster. När personal och material når sin destination snabbare, minskar det tiden för andra som väntar på att gå i trappor eller ställningar. Industrihissar kan avsevärt öka produktiviteten vid industrianläggningar för underhålls- och driftsuppgifter.

Förbättrad säkerhet

Att använda industrihissar i stället för trappklättring minskar riskerna för fall och skador. Alimaks industrihissar kommer också med en rad ytterligare säkerhetsfunktioner inklusive en unik säkerhetsanordning – som träder i drift om hisskorgen överskrider den nominella hastigheten, dörrförreglingar och överbelastningsavkänningssystem för att öka säkerheten för passagerare.

Utrymmes sparande

Industrihissar låter dig optimera det tillgängliga området och spara utrymme med en rad installationsalternativ. Kuggstångsdrivteknik för hissdrift kräver inte ett separat maskinrum eller hisschakt och kan installeras mot vilken struktur som helst både vertikalt, lutande eller mot krökta ytor.

Kostnadseffektiv

Manuell hantering av varor över långa avstånd kan försena produktiviteten samtidigt som arbetskostnaderna ökar. En ny industrihiss kan bidra till att minska dessa utgifter och öka lönsamheten. Detta transportsätt är också säkrare för varor och utrustning, vilket bidrar till att minska skador och öka produktens livslängd.

Bekväm

Hastigheten och säkerhetsfördelarna med en industrihiss gör den till ett bekvämt system för att transportera varor, vilket gör att personalen kan flytta material mellan de olika anläggningsnivåerna.

Eliminera risker och skador

Även erfarna arbetare kan kämpa för att transportera varor mellan områden och anläggningar manuellt, och detta kan resultera i skador som kan undvikas. Personalen är också sårbar för halka och fall, vid sidan av allmän fysisk ansträngning om de behöver använda trappor; en industrihiss kan hjälpa till att kringgå dessa faror.

Att lägga till en industrihiss på din webbplats kan minska antalet olyckor samtidigt som det ökar både produktiviteten och lönsamheten

Alimak är specialiserat på att erbjuda hållbara, pålitliga industrihissar för att transportera personal och gods med lätthet. Kontakta oss för mer information.